شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش

معرفی اجمالی شرکت

شرکت خدمات دریایی سکان اروند با سابقه­ای بیش از 20 سال با تمركز بر عمليات پروژه‌های فراساحلي به ‌منظور مديريت و خدمات فنی مهندسي شناورها و تأمین پرسنل دریایی و پروژه­ای یکی از بزرگترین شرکت‌های اقماری مجموعه مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران است.

این شرکت دارای تجربه بالایی در مدیریت انواع شناورهای ذیل میباشد:

 • شناورهای DP3، DP2
 • شناور لوله گذار (Pipe Layer Vessel)
 • شناور نصاب سازه‌های سنگین دریایی (Installation Vessel)
 • شناور اسکان (Accommodation Vessel)
 • شناور حمل سازه های سنگین (Launch & Transportation Barge)
 • شناورهای لنگر انداز (AHT)
 • شناور آتش نشان (FIFI)
 • شناو ر پشتیبان (Supply & Support Vessel)
 • شناورهای لایروبی (Cutter Suction Dredge و Excavator Barge)

فعالیت های اصلی

مدیریت و راهبری شناور ها

 • راهبری و عملیات
 • ایمنی و امنیت دریایی
 • فنی و مهندسی(تعمیرات ادواری وحوضچه خشک)
 • خرید، پشتیبانی و لجستیک

اجرای پروژه های فرا ساحل

 • حمل و نصب سازه های فراساحل
 • لوله گذاری دریایی
 • یدک کشی
 • لایروبی

تامین نیروی انسانی و پشتیبانی

 • تامین پرسنل عملیاتی و دریایی
 • برنامه ریزی جا به جایی پرسنل

هتلینگ و کیترینگ دریایی

 • خدمات کیترینگ شناورها
 • ارائه خدمات هتلداری و اسکان پرسنل دریایی
شرکت خدمات دریایی سکان اروند کیش